Adnoddau i Rieni / Gofalwyr

06 Sep 2016 UK SIC

Thema eleni ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw ‘Chwarae eich rhan i gael rhyngrwyd gwell’. Mae’n bwysig bod rhieni a gofalwyr hefyd yn cymryd rhan ac yn cael gwybodaeth i sicrhau bod eu plant yn gallu manteisio i’r eithaf ar y rhyngrwyd.

Mae UK Safer Internet Centre wedi creu pecyn sy’n cynnwys:

  • cyflwyniad i rieni
  • sgript i gyd-fynd â’r cyflwyniad
  • dulliau dechrau sgwrs i rieni
  • llythyr i’w anfon adref i rieni
  • poster i hyrwyddo’r sesiwn i rieni
  • taflen ffeithiau i rieni, gyda dolenni defnyddiol
  • taflen wybodaeth i rieni

fel ei bod hi mor hawdd â phosibl i chi gynnal sesiwn i rieni yn eich ysgol neu eich mudiad ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

Lawrlwytho’r pecyn:

Lawrlwytho adnoddau unigol:

Share your feedback:

This field is for validation purposes and should be left unchanged.