Adnoddau Uwchradd

06 Sep 2016 UK SIC

Mae ein pecyn Adnoddau Uwchradd ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed yn cynnwys:

  • gweithgareddau cyflym
  • gweithgareddau ehangach
  • un cynllun gwers, gyda chefnogaeth lawn
  • cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth ynghyd â sgript
  • poster
  • llythyr enghreifftiol i’w anfon i’r wasg leol

er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016.

Lawrlwytho’r pecyn:

Lawrlwytho adnoddau unigol:

Share your feedback:

This field is for validation purposes and should be left unchanged.