Pecynnau Addysg (Welsh)

06 Sep 2016 UK SIC

Thema eleni ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw ‘Chwarae eich rhan i gael rhyngrwyd gwell’.  Mae’r pecynnau adnoddau hyn ar gyfer plant 3-11 oed (cynradd) a phobl ifanc 11-19 oed (uwchradd), yn ogystal â’r pecyn i rieni a gofalwyr, yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016.

Mae Pecynnau Addysg Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016 gan UK Safer Internet Centre wedi’u trwyddedu o dan drwydded ryngwladol Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

We would like to thank Yahoo! and the Welsh Government for their kind support in the development of these resources.

Share your feedback:

This field is for validation purposes and should be left unchanged.