Adnoddau i Rieni/Gofalwyr

12 Nov 2014 UK SIC

Y thema eleni ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw ‘Gadewch i ni greu rhyngrwyd gwell gyda’n gilydd’. Mae’n bwysig bod rhieni a gofalwyr yn ymglymedig a gwybodus hefyd, i sicrhau bod eu plant yn gallu gwneud y mwyaf o’r rhyngrwyd.

Mae’r UK Safer Internet Centre wedi creu pecyn sy’n cynnwys:

  • cyflwyniad i rieni
  • sgript i gyd-fynd â’r cyflwyniad
  • cychwynwyr sgyrsiau i rieni
  • llythyr i rieni i’w anfon adref
  • poster i hyrwyddo’r sesiwn i rieni
  • taflen ffeithiau i rieni â dolenni defnyddiol
  • taflen wybodaeth i rieni

i’w gwneud hi mor hawdd â phosibl i chi gynnal sesiwn i rieni yn eich ysgol neu sefydliad ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

Lawrlwytho’r pecyn:

Lawrlwytho adnoddau unigol:

Share your feedback:

This field is for validation purposes and should be left unchanged.