Adnoddau Uwchradd

12 Oct 2014 UK SIC

Mae ein pecyn Adnoddau Uwchradd ar gyfer pobl ifanc 11-19 oed yn cynnwys:

  • gweithgareddau cyflym
  • gweithgaredd drama
  • un cynllun gwers â chymorth llawn
  • cyflwyniad gwasanaeth â sgript
  • poster
  • llythyr templed i’w anfon i’r wasg lleol

i ddechrau trafodaeth a hyrwyddo Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn darparu llawer o synaidau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid, a sefydliadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2015.

Lawrlwytho’r pecyn:

Lawrlwytho adnoddau unigol:

Share your feedback:

This field is for validation purposes and should be left unchanged.